Ny medlem

Pensionärer som varit post- eller postgiroanställda kan bli medlemmar i Posten Seniorerna. Vårt rekryteringsområde är Stockholm och Gotlands län. Även andra som känner samhörighet med Stockholmsavdelningen kan tillhöra avdelningen.

Medlem i föreningen kan den bli som

  • pensionerats från enhet inom postkoncernen, oavsett pensioneringsår och bostadsort
  • tidigare varit postanställd och är pensionär
  • är make, maka, sambo eller särbo till medlem
  • är efterlevande pensionär till tidigare postanställd

Anmälningsblankett för ny medlem pdf-format hittar du genom att klicka här.  Ifylld anmälan skickas per post till angiven adress på blanketten. Alternativt: kontakta Tommy Svensson på telefon 073-390 03 29 alt 08-646 91 73 eller via mejl tommy.bg.svensson@telia.com.