1909 Årsmöte

Föregående aktivitet  Nästa aktivitet

Möteshandlingar delas ut vid mötet, handlingarna kommer också att finnas på vår hemsida.

Ärenden, som ska behandlas, ska vara styrelsen tillhanda senast 29 januari.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Arne Andersson, Postnords E-handelsexpert, att berätta om utvecklingen inom hans specialistområde.

Kaffe och kaka serveras från 12.00 

Efter årsmötet serveras landgång och dryck i matsalen. Var vänlig meddela under övrigt om du har någon allergi.

Tid och plats: 
​Tisdag 19 februari 13.00
Samling: 
Postnord huvudkontor, Kristinasalen, Terminalvägen 24, Solna.
Ansvarig: 
Marie-Louise Israelson, 070 874 41 68, gmlisraelson@hotmail.com
Pris i kr: 
50
Anmälan senast: 
2019-02-04
Betalning oss tillhanda: 
2019-02-05