Varningsmeddelande

Detta formulär för bokning är stängt.

1849 Frimurareorden på Bååtska Palatset

Aktiviteten är tyvärr fullbokad

Föregående aktivitet Nästa aktivitet
Svenska Frimurare Orden, SFMO, är Sveriges äldsta ännu verksamma ordenssällskap. Dess syfte är att ”verka för mänsklighetens förbättring och förädling genom att främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet samt att visa detta i ord och handling”. Kung Carl XVI Gustaf är ordens höge beskyddare.

På denna visning som tar ca 90 min kommer vi att få en introduktion om frimureriets historia och verksamhet i Sverige. Vi kommer även att få en visning av Bååtska palatset med dess värdefulla kultur- och konsthistoriska samlingar.

Aktiviteten avslutas med gemensam lunch i intilliggande Blasieholmens Konferens & Restaurang.

Visningen av palatset går genom tre våningsplan och personhiss som rymmer rullstol eller rollator saknas. Fotografering är inte tillåten under visningen.

Tid och plats: 
Onsdag 21 november 11.00
Samling: 
10.45, Blasieholmsgatan 6, Bååtska Palatsets entré
Ansvarig: 
Birgitta Ellius, 073 079 02 42, birgitta@ellius.se
Tillgänglighet: 
Palatset har tre våningsplan och personhiss som rymmer rullstol eller rollator saknas.
Pris i kr: 
175 resp 220 för ej medlem
Anmälan senast: 
2018-10-17
Betalning oss tillhanda: 
2018-10-31
Antal: 
Max 20 deltagare