1831 Hertha Hillfon 1921-2013

                         Föregående aktivitet Nästa aktivitet

Hertha Hillfon tillhörde 1900-talets främsta svenska konstnärer och är en av de första som utvecklade keramik från konsthantverk till konst. Hon är representerad på museer i Sverige och utomlands och hennes utsmyckningar finns i hela vårt land bland annat i Riksdagshuset och Berwaldhallen.

En helt ny kulturmötesplats tillägnad konstnären öppnades i mars 2017 i Gamla Badhuset på Skeppsholmen. Här får vi en visning som har fokus på Herta Hillfons liv och konstnärskap.

Därefter promenerar vi till Moderna Museets restaurang, där vi äter dagens lunch, inklusive kaffe.

Den som sedan har fått ny energi kan på egen hand och utan kostnad se Moderna Museets ordinarie utställning eller ta en skön promenad tillbaka till city.

Tid och plats: 
Torsdag 13 september 10.00
Samling: 
9.45 Gamla Badhuset, Svensksundsvägen 21, Skeppsholmen
Ansvarig: 
Ulla Regeheim, 073 313 20 70, ulla.regeheim@gmail.com
Pris i kr: 
210 resp 260 för ej medlem
Anmälan senast: 
2018-08-15
Betalning oss tillhanda: 
2018-08-22
Antal: 
Max 30 deltagare